UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs

ilustracija_ASK_2014_o

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Studentski parlament Arhitektonskog fakulteta (SPAF) raspisuju konkurs za odabir pet studenata-predstavnika našeg Fakulteta na 12. Arhitektonskom studentskom kongresu (ASK), koji će biti održan u periodu od 08.05. do 12.05.2014. godine u Sarajevu.

Pored toga što će predstavljati Fakultet na kongresu, troškove kotizacije pet izabranih studenata finansiraće Fakultet. Kotizacija uključuje učešće na kongresu, smeštaj, hranu, i prateći materijal. Troškove puta studenti-prestavnici snose samostalno.

O ASK-u

ASK je prolećno, naučno-stručno okupljanje studenata arhitekture sa arhitektonskih škola koje se nalaze na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, a tradicionalno se odvija jednom godišnje još od 2002. godine.
Cilj ASK-a je umrežavanje studenata arhitekture, te razmena gledišta, znanja i koncepata o ključnim temama savremenih postsocijalističkih gradova. Kao takav, ovaj kongres ima značajnu ulogu u izgradnji kontakata studenata sa jugoslovenskog kulturnog prostora u kontekstu XXI veka.

Tema ovogodišnjeg kongresa

Tema ovogodišnjeg ASK-a je „Na putu ka urbanim transformacijama: Animiranje urbanih ruševina“.

Studentske ekipe, predstavnici svakog fakulteta, pozvani su od strane organizatora kongresa da predstave svoju percepciju zadate teme, uz eventualne lokalne primere. U skladu sa postavljenom temom, SPAF je za mentora studenata sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predložio docenta dr Anu Nikezić, d.i.a.

Na osnovu odobrenja datog od strane prof. dr Vladana Đokića, Dekana Fakulteta, saglasnosti prof. mr Branka Pavića, prodekana za saradnju sa inostranstvom i doc. mr Budimira Sudimca, prodekana za finansije, upućenu 31.03.2014. godine, Studentski parlament Arhitektonskog fakulteta raspisuje konkurs za izbor studenata-predstavnika na ASK-u 2014.

Pravila i uslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, bez obzira na stepen i godinu studija. Ako bude izabran od strane mentora, student je u obavezi da učestvuje na kongresu. U protivnom, mentor iz grupe prijavljenih studenata bira drugog predstavnika.
Na ASK-u je moguće učestvovati na dva načina: kao predstavnik Fakulteta i kao gost.

Na konkurs je potrebno poslati dva A4 lista (JPEG format, rezolucija: 300 dpi):

  • na prvom A4 listu potrebno je kroz lične fotografije prikazati jednu „heterotopiju“ sa teritorije Beograda;
  • na drugom A4 listu neophodno, svojim rečima, tekstualno obrazložiti šta to mesto čini „heterotopijom“.

Maksimalna dužina teksta iznosi 200 reči (latinica, Arial, 12).

Za više informacija o konceptu „heterotopije“ pogledati tekst Mišela Fukoa (Michael Foucault) „O drugim mestima, Heterotopije“ (On Other Spaces, Heterotopias).

Prijava

Radove slati na e-mail: ask2014.konkurs@gmail.com, najkasnije do srede, 09.04.2014. godine, do 20 časova.

Kao „Subject“ mejla staviti „Konkurs za ASK 2014“. Pored dva A4 lista u JPEG formatu, mejl mora da sadrži i ime, prezime, broj indeksa i kontakt telefon studenta. Zakasnele prijave se neće razmatrati.

Pristigle radove žiriraće mentor studenata sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu – docent dr Ana Nikezić, d.i.a.