УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Курс 17.1. – Архитектура и уметност Европе у доба неокласицизма и романтизма: Пријављивање теме и израда семинарског рада

Модул 17 – Изборни модул

Обавештење

Предмет:

Курс 17.1. – Архитектура и уметност Европе у доба неокласицизма и романтизма

Упутство за пријављивање теме и израду семинарског рада налази се на Арх.Порталу.

Термини пријављивања теме семинарског рада:
У време консултација у кабинету 231.

Форма пријаве теме семинарског рада:

  • Име и презиме студента/студенткиње, број индекса
  • Наслов теме
  • Оријентациона структура рада са јасно назначеним проблемом који ће бити у фокусу анализе
  • Списак основне литературе (5 наслова)