УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

30/8/2013

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Игор Рајковић, дипл.инж.арх. изабере у звање доцента на Департману за архитектуру за наведену област.

Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

(линк за Извештај: http://www.arh.bg.ac.rs/upload/1213/Izvestaji/Izvestaj_komisije_Jelena_Zivancevic_Igor_Rajkovic_avgust_2013.pdf)