УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Истраживачки рад

У оквиру предмета Курс МАСУ М2.6. – Технике и алати 1 МАС Интегрални урбанизам, у току је огледно истраживање засновано на синергији истраживачког рада са два студијска нивоа – докторских и мастер студија.

Циљ овакве истраживачке поставке је подизање квалитета сазнања и учења студената оба студијска програма, као и стицање шире палете истраживачких искустава.

Наиме, апликативни део истраживања судената у оквиру предмета Курс МАСУ М2.6. – Технике и алати 1 усмерен превасходно ка стицању знања и вештина у коришћењу ГИС технологија у планирању, организован је тако да су за истраживачки проблемски полигон одабрани проблемски оквири истраживања два докторанта Вишње Сретовић Брковић и Матије Брковић.

Идеја је да мастер студенти на овај начин осим стицања планираних знања и вештина стекну разумевање њихове применљивости у контексту урбаних истраживања, као и да стекну увид у неке актуелне истраживачке теме.

Са друге стране студенти докторских студија имају прилику да стекну вештине лидерства и организације истраживачког тима, као и да за потребе свог истраживања добију конкретне експерименталне резултате.