УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Концепт Пријемног испита 2018 на Архитектонском факултету

    By Архитектонски факултет_Уредник on 14/06/2018
    Тест пријемног испита састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из релевантних области архитектуре, уметности, науке и културе. Тест је конципиран и конструисан тако да мери познавање архитектонски релевентних области са којима су се кандидати кумулативно упознавали током свог досадашњег формалног, самосталног и спонтаног образовања и информисања, што значи да се тест не може спремити коришћењем строго одређене литературе. Састоји се из две целине: из теста знања и из теста разумевања и логичког закључивања.