УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Слађана Марковић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/01/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-2 од 24.01.2020.г. Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Слађана Марковић, дипл.инж.арх., изабере у звање научни сарадник.
 • Избор: др Јелена Брајковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 19/11/2019
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Брајковић, маст.инж.арх., изабере у звање научни сарадник.
 • Избор: др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/08/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх., изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: др Наташа Јанковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/08/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Наташа Јанковић, маст.инж.арх., изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.