УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Јелена Ристић Трајковић, дипл.инж.арх. и др Ивана Ракоњац, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 08/02/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор два наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Ристић Трајковић, дипл.инж.арх, и др Ивана Ракоњац, дипл.инж.арх. изаберу у звање доцента, на Департману за архитектуру за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Одбрана докторске дисертације: Ивана Ракоњац, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/06/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава све заинтересоване да ће Ивана Ракоњац, маст.инж.арх. бранити докторску дисертацију: ”Феномен границе отвореног јавног простора и допринос осветљења наглашавању њеног значаја", у понедељак 04.07.2016. године у 10.00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.