УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Избор: мр Иван Куцина, дипл.инж.арх.

    By Архитектонски факултет on 30/04/2014
    Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се мр Иван Куцина, дипл.инж.арх., изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа. Изложба стручно-уметничких остварења кандидата мр Ивана Куцине, биће отворена у понедељак, 05. маја 2014. године, у 19,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 11. маја 2014. године.