УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: Даница Стојиљковић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 24/02/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у истраживачко звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Даница Стојиљковић, дипл.инж.арх, изабере у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа
 • Избор истраживача – сарадника: Зорана Ђорђевић, дипл.инж.арх. и Даница Стојиљковић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештаји Комисија за избор истраживача - сарадника, стављају на увид јавности. Комисије предлажу да се Зорана Ђорђевић, дипл.инж.арх. и Даница Стојиљковић, дипл.инж.арх. изаберу у истраживачко звање истраживач - сарадник. Извештаји Комисија се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.