УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Tesla Doctrin House – Научни институт Никола Тесла

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  EXPO BELGRADE 2025 Наставник: др Александар Рајчић, ванредни професор Студент: Никола Јовичић Тема пројекта: Конкурисање Београда за светску изложбу EXPO Belgrade 2025, ће бити разрађен у две фазе (дела): Први део - дефинисање концепције, мотоа изложбе и реперкусија на карактер архитектонског решења као и анализа потенцијалних локација и одабир финалне локације; Други део обухвата рад на решењу (пројекту) кроз следеће параметре: урбанистичка локација, саобраћај, репери, урбанистичко архитектонски концепт, кретање и мотиви, те архитектонско обликовање, основне функције, визуелни идентитет, визуелизација комплекса, односно пројекат националног павиљона Србије са визуелизацијом.
 • Биомимикрија: структуре инспирисане природним системима

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  БИОМИМИКРИЈА: СТРУКТУРЕ ИНСПИРИСАНЕ ПРИРОДНИМ СИСТЕМИМА Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Дарије Делић Тема пројекта: Истраживање бионичких тема има за циљ детерминисања индивидуалног пројектантског приступа, процеса, метода, техника које ће бити примењене у контексту поставке и решавања пројектног проблема. Фокус је на истраживању модуса транспоновања и имплементације идентификованих принципа и законитости из природе у област конструктерства, у функцији предлога оптималних решења која имају одређене пожељне атрибуте биолошких система. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.
 • Чувајмо прошлост за будућност

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ Наставник: др Ненад Шекуларац, ванредни професор Студент: Драгана Стајић Тема пројекта: Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Виминацијум. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.
 • РЕ:колекција

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  РЕ:КОЛЕКЦИЈА Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Јована Радујко Тема пројекта: Репрограмирање наслеђених урбаних вила (у бившим резиденцијалним, а данас централним деловима града) носи изазов отварања приватног, недоступног, а тиме и делимично "тајног" простора. Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора, посебно када се као задатак постави да програм треба да се креће у сфери јавног: од туристичких/авантуристичких (хотела/хостела), преко културних (библиотека, музеја) до комерцијалних намена...
 • Град Голубац: студије и пројекат унутрашње архитектуре

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ГРАД ГОЛУБАЦ: СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕ АРХИТЕКТУРЕ Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Ђорђе Маринковић Тема пројекта: Просторни и тематски оквир Мастер програма је 'Град Голубац', истовремно једно од највећих и најбоље очуваних средњовековних утврђења на Дунаву, савремено насеље са око 1600 становника, назив хотела на главном градском тргу, и назив научне студије коју је 1951. године објавио Александар Дероко у издању Српске академије наука и уметности. У контексту актуелних радова на рестаурацији и адаптацији утврђења за потребе савременог туризма, као и планираних пратећих грађевинских радова у његовом непосредном и ширем окружењу, студенти ће се бавити проблемом унутрашњег архитектонског простора намењеног креативном раду у слободном времену.
 • Хибрид_КМ10

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ХИБРИД_КМ10 Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Тијана Тодоровић Тема пројекта: Циљ завршног пројекта је обједињавање свих стадијума истраживачких и пројектантских поступака који се изучавају у оквиру Мастер академских студија Унутрашња архитектура. Темом ХИБРИД_КМ10 се отвара питање тумачења хибрида у архитектури унутрашњег простора, као и његове улоге у креирању иницијалних тачака које могу бити узрок даљих трансформације ван граница у којима се интервенише. Процес се састоји од анализе контекста и специфичности које носи предложена локација, као и прикупљања и обраде валидних података потребних за формирање критичког става. Анализом релевантних примера из архитектонске праксе, промишљено се проверава кроз реалну компоненту, а читав процес истраживања се заокружује формирањем оквира за даљи рад на пројекту...
 • Интегрални урбани пројекти за управљање јавном својином на локалном нивоу

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ Наставник: др Марија Маруна, ванредни професор Студент: Александра Трифуновић Тема пројекта: Управљање јавном својином представља темељ демократског друштва. Оно је усмерено ка развоју јавних политика које у основи заступају јавни интерес грађана. У одређеном смислу, управљање јавном својином омогућава јавном сектору остварење бриге о јавном интересу. Као делатност усмерена ка промишљању начина доношења и спровођења одлука у јавном сектору, посебно је оријентисана ка питањима усаглашавања пруларитета интереса у оквиру датог друштва. У демократским друштвима се интереси грађана исказују и артикулушу на локалном нивоу, те је стога на локалним самоуправама велика одговорност за управљање својином, јер се кроз њу преламају интереси непосредних корисника...
 • Интегрални урбани пројекти за управљање јавном својином на локалном нивоу

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ Наставник: др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Невена Божовић Тема пројекта: Управљање јавном својином представља темељ демократског друштва. Оно је усмерено ка развоју јавних политика које у основи заступају јавни интерес грађана. У одређеном смислу, управљање јавном својином омогућава јавном сектору остварење бриге о јавном интересу. Као делатност усмерена ка промишљању начина доношења и спровођења одлука у јавном сектору, посебно је оријентисана ка питањима усаглашавања пруларитета интереса у оквиру датог друштва. У демократским друштвима се интереси грађана исказују и артикулушу на локалном нивоу, те је стога на локалним самоуправама велика одговорност за управљање својином, јер се кроз њу преламају интереси непосредних корисника...
 • Интегрални урбани пројекти за управљање јавном својином на локалном нивоу

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ Наставник: др Ратка Чолић, доцент Студент: Ђорђе Лукић Тема пројекта: Управљање јавном својином представља темељ демократског друштва. Оно је усмерено ка развоју јавних политика које у основи заступају јавни интерес грађана. У одређеном смислу, управљање јавном својином омогућава јавном сектору остварење бриге о јавном интересу. Као делатност усмерена ка промишљању начина доношења и спровођења одлука у јавном сектору, посебно је оријентисана ка питањима усаглашавања пруларитета интереса у оквиру датог друштва. У демократским друштвима се интереси грађана исказују и артикулушу на локалном нивоу, те је стога на локалним самоуправама велика одговорност за управљање својином, јер се кроз њу преламају интереси непосредних корисника...