УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Наставни план до ступања Закона о високом образовању 2005. године:

Основне студије - II година

Услови за упис у II годину студија:
– положена 4 испита од укупно 6 из I године;
– оверена I година.

1. Пројектовање 1 (не може се пренети у наредну годину студија)
2. Урбана средина и урбанизација (не може се пренети у наредну годину студија)
3. Нацртна геометрија (не може се пренети у наредну годину студија)
4. Математика
5. Архитектонско цртање
6. Просторна и градитељска економија

Основне студије - III година

Услови за упис у III годину студија:
– положени сви испити из I године;
– положено 8 испита од укупно 12 из II године;
– оверена II година.

1. Ликовно образовање
2. Информатика
3. Механика и отпорност материјала
4. Архитектонске конструкције 1 (не може се пренети у наредну годину студија)
5. Развој архитектуре и насеља
6. Физика и материјали у архитектури
7. Пројектовање 2
8. Урбана структура и зонирање (не може се пренети у наредну годину студија)
9. Перспектива
10. Синтезни пројекат 1 (не може се пренети у наредну годину студија)
11. Социологија
12. Опште тезе о простору

Основне студије - IV година

Услови за упис у IV годину студија:
– положени сви испити из II године;
– положено 6 испита од укупно 9 са III године;
– оверена III година.

1. Процес пројектовања
2. Урбанистичка техника и композиција (не може се пренети у наредну годину студија)
3. Архитектонске конструкције 2
4. Пројектовање 3
5. Статика архитектонских конструкција
6. Конструктивни системи
7. Синтезни пројекат 2 (не може се пренети у наредну годину студија)
8. Архитектура прошлости у Југославији
9. Инсталације у архитектури

Основне студије - V година

Услови за упис у V годину студија:
– положени сви испити из I, II и III године;
– положено 4 испита од укупно 8 са IV године;
– положено 5 испита од 9 са IV године – за студенте који похађају наставу ИГ-2 Развој и теорија архитектуре и уметности и ИГ-11 Пројектовање ентеријера;
– оверена IV година.

1. Страни језик
2. Урбане функције (не може се пренети у наредну годину студија)
3. Припрема и реализација архитектонских објеката
4. Бетонске конструкције
5. Пројектовање 4
6. Синтезни пројекат 3 (не може се пренети у наредну годину студија)
7. Урбанистичко и просторно планирање
8. Један од предмета по плану образовања из Изборне групе предмета (не може се пренети у наредну годину студија)

Услови за упис апсолвентске године:
– положени сви испити из I, II и III године;
– оверена V година.

Назив предмета 9. семестар 10. семестар
1 Архитектонске конструкције 3 1+2
2 Историја уметности 2+0
3 Дрвене и металне конструкције 1+1
4 Савремена архитектура и урбанизам 2+0
5 Заштита и ревитализација градитељског наслеђа 1+0
6 Пројектовање 5 1+0
7 ИГ, Изборни предмет * *
8 ИГ, Изборни предмет * *
9 ИГ, Изборни предмет * *
10 ПИП, Изборни предмет 2+0
11 Дипломски рад 4+1
2

Појединачни изборни предмети:

Назив појединачног изборног предмета 9. семестар 10. семестар
1 ПИП 2
Анализа архитектонске терминологије
2+0
2 ПИП 4
Урбана обнова и проблеми контекста
2+0
3 ПИП 5
Јавни простори града
2+0
4 ПИП 6
Одрживи развој градова
2+0
5 ПИП 7
Предфизибилити студија дипломског рада – Економија 2
2+0
6 ПИП 8
Континуитети у грађењу града
2+0
7 ПИП 9
Посебни проблеми пројектовања
2+0
8 ПИП 10
Принципи биоклиматског пројектовања и грађења
2+0
9 ПИП 11
Грађевинска физика
2+0
10 ПИП 13
Индустријализовани системи дрвених кровних структура
2+0
11 ПИП 14
Конструктивни системи монтажних бетонских објеката
2+0
12 ПИП 15
Конструисање високих објеката
2+0
13 ПИП 16
Прорачун конструкција од синтетичких материјал
2+0
14 ПИП 17
Конструисање склоништа
2+0
15 ПИП 18
Лакоагрегатни бетони
2+0
16 ПИП 19
Процес обликовања градских простора
2+0
17 ПИП 20
Архитектоника
2+0
18 ПИП 21
Менаџмент у архитектури
2+0
19 ПИП 22
Архитектонско грађевински детаље
2+0
20 ПИП 23
Будућност града
2+0
21 ПИП 24
Технологије обнове зграда
2+0
22 ПИП 25
Осветљење у архитектури
2+0

Изборне групе

Програм 1: Заштита и ревитализација историјских урбаних целина

Назив изборног предмета 7. сем. 8. сем. 9. сем.10. сем.
1 ИГ 1/1
Развој и типологија архитектонских објеката
2+2
2 ИГ 1/2
Развој и типологија урбаних простора
2+2
3 ИГ 1/3
Архитектура историјских стилова у Србији и Црној Гори
2+3(+1)
4 ИГ 1/4
Истраживање и валоризација градитељског наслеђа
2+1+1* 0+1+1*0+5(+1)

Програм 2: Развој и теорија архитектуре и уметности

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 2/1
Стилови и форме у архитектури
2+1+1*0+1+1*0+6
2 ИГ 2/2
Естетика и симболика уархитектури и уметности
2+2
3 ИГ 2/3
Старе технике грађења
1+1+1*
4 ИГ 2/4
Теоретичари и теорије архитектуре
2+1+1*

Програм 3: Урбанистичко и просторно планирање

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 3/1
Теорија планирања
2+1(+1)
2 ИГ 3/2
Просторни развој насеља
1+1+1*1+3
3 ИГ 3/3
Урбане студије
2+4
4 ИГ 3/4
Урбанистичка операциона истраживања
2+2(+2)2+4

Програм 4: Урбана реконструкција

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 4/1
Урбана морфологија
2+1
2 ИГ 4/2
Урбана реконструкција
2+22+4
3 ИГ 4/3
Урбанистичка композиција 2
1+0(+1)2+2
4 ИГ 4/4
Развој архитектуре и насеља 2
1+0+1*0+1+1*

Програм 5: Конструктивни системи

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 5/1
Фундирање архитектонских објеката
2+1+1*
2 ИГ 5/2
Просторне структуре
1+22+2+2*
3 ИГ 5/3
Металне конструкције 2
1+22+2
4 ИГ 5/4
Дрвене структуре
2+2+2*

Програм 6: Архитектонско инжењерство

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 6/1
Виша математика
2+12+1
2 ИГ 6/2
Статика конструкција 2
2+12+4
3 ИГ 6/3
Бетонске монтажне конструкције
2+2+2*
4 ИГ 6/4
Бетонске конструкције 2
2+2

Програм 7: Пројектовање инсталација водовода и канализације и пројектовођење

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 7/1
Пројектовање унутрашњих инсталација водовода и канализације
2+10+4
2 ИГ 7/2
Комуналне мреже
1+01+00+4
3 ИГ 7/3
Менаџмент у архитектури
2+0
4 ИГ 7/4
Планирање и програмирање грађења
2+00+4

Програм 8: Архитектоника

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 8/1
Простор у архитектури
2+11+1
2 ИГ 8/2
Облик у архитектури
1+11+1
3 ИГ 8/3
Композиција у архитектури
1+00+2
4 ИГ 8/4
Утицајни фактори у архитектури
1+00+2

Програм 9: Пројектовање биоклиматске архитектуре

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 9/1
Принципи биоклиматског пројектовања и грађења
1+01+10+2
2 ИГ 9/2
Грађевинска физика
2+01+10+2
3 ИГ 9/3
Климатологија
1+0
4 ИГ 9/4
Биоклиматска архитектура – реализација и развој
1+02+6

Програм 10: Калкулација и организација грађења

Назив изборног предмета 7. сем.8. сем.9. сем.10. сем.
1 ИГ 10/1
Калкулације
2+10+4
2 ИГ 10/2
Организација грађења
1+01+00+4
3 ИГ 10/3
Менаџмент у архитектури
2+0
4 ИГ 10/4
Планирање и програмирање грађења
2+00+4