УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2006/07: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Реформа наставног плана Архитектонског факултета у Београду:
Студије по европским стандардима 2003-2006
Studies By European Standards / Module Catalogue

ОАСА 2006/07 - I година

1. Увод у архитектуру
1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање
2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације

3. Увод у урбанизам
3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције и материјали
4.1. Архитектонске конструкције 1
4.2. Материјали у архитектури

5. Статика конструкција 1
5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме
6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Математика у архитектури 2
6.5. Принципи CAAD-а

ОАСА 2006/07 - II година

7. Историја архитектуре и уметности
7.1. Историја архитектуре и насељавања 1
7.2. Историја архитектуре и насељавања 2
7.3. Историја уметности 1
7.4. Историја уметности 2

8. Студио пројекат 1 – архитектура

9. Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

10. Организација простора
10.1. Типологија објеката 1
10.2. Типологија објеката 2

11. Урбана структура и функције
11.1. Урбана структура
11.2. Урбане функције

12. Архитектонске конструкције, физика и инсталације
12.1. Архитектонске конструкције 2
12.2. Архитектонска физика
12.3. Инсталације

13. Статика конструкција 2
13.1. Конструктивни системи
13.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала

14. Ликовне форме
14.1. Ликовно приказивање у архитектури
14.2. Боја и ликовни концепт

ОАСА 2006/07 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа (студијско подручје)
15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво
16.1. Социологија 1
16.2. Регулатива 1

17. Изборни модул (студијско подручје)
17.1. Конструктивни системи
17.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала
17.3. Уметност данас

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

19. Студио пројекат 4 – архитектонске конструкције

20. Теорија пројекта (студијско подручје)
20.1. Методологија пројекта
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града (студијско подручје)
21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбане функције

22. Архитектонске конструкције и организација грађења (студијско подручје)
22.1. Архитектонске конструкције и материјали 4
22.2. Инсталације
22.3. Организација грађења и основе менаџмента

23. Стручна пракса, екскурзија или летња радионица