УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
САВРЕМЕНА “ГИМНАЗИЈА”

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тематски оквир – Архитектура као учесник у образовању_Простори едукације
Програмски оквир – Савремена „Гимназија“ – простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, спорт, перформанс, предах… са свим неопходним пратећим садржајима намењени ученицима срдењошколског узраста.
Просторни оквир – по избору студента једна од две локације у Београду:
1. сегмент блока 44 у Новом Београду, јужни део уз Гандијеву улицу
2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске
Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

Студент:
Тамара Кенић

Опис пројекта:
Подручје предметног задатка обухвата сегмент блока омеђен улицама: Гандијева, Нехруова и шеталиште Лазара Карденаса, блок 44 на Новом Београду. Блок карактеришу стамбене јединице са концентрацијама људи различитих интересовања у њиховом непосредном окружењу. Решење и концепт пројектног задатка произашли су из неколико тежишта на локацији која представљају интеграцију свеукупног садржаја образовног програма, одговарајућих амбијената и самог утицаја контекста.

Циљ овог пројекта је остваривање флексибилности и динамичности како у едукативном програму тако и у самом објекту. Унутрашњи простор је конципиран као “open space” који обједињује различите садржаје везане за науку, технику и уметност. Предвиђени едукативни програм је по узору напредног школског едукативног система скандинавских земаља. Објекат такође остварује контакт са непосредном околином омогућавајући локалној заједници учешће у одређеним активностима програма савремене гимназије.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180