УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASUA-24023_Jovana-Radujkovic

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
II година – 4. семестар
МАСТЕР РАД

МУАД-24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
РЕ:КОЛЕКЦИЈА

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Репрограмирање наслеђених урбаних вила (у бившим резиденцијалним, а данас централним деловима града) носи изазов отварања приватног, недоступног, а тиме и делимично “тајног” простора. Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора, посебно када се као задатак постави да програм треба да се креће у сфери јавног: од туристичких/авантуристичких (хотела/хостела), преко културних (библиотека, музеја) до комерцијалних намена.

Трансформацију виле пројектоване за свакодневну употребу, приватног и субјективног света у полигон за отварање нових веза између људи у јавном простору града, истражићемо кроз пројекат реконструкције и ентеријера Куће Флашар у ул. Корнелија Станковића 1 или виле у Крунској улици број 68.

Захтев да се од приватног, специфичног и субјективног крене ка дељеном, општем и објективном, обавезује да нови програми проистекну из аутентичних, већ постојећих квалитета и капацитета и да се тиме избегне непажљиво наметање безличних, глобалних и површних програма који творе “неместа” (просторе без идентитета). Полазак од субјективног и личног, методолошки даје читав скуп “необичности” које су већ ушле у процес трансформације (виле се тренутно користе за програме културе, забаве (тајне новогодишње журке) или едукације) и води ка изградњи оригиналног и аутентичног програма.

Тематски оквир задатка усмерава на истраживање настанка ентеријера као дисциплине кроз изучавање концепта “колекције” (W. Benjamin). Лична историја и идентитет становника према овим идејама, пројектује се, али и држи на окупу путем “колекција” предмета и елемената у унутрашњем простору. Као историјску референцу за теоријски део рада на задатку истражићемо концепт “кабинета куриозитета” (cabinet of curiosity, kunstroom, wonder-room).

Студент:
Јована Радујко

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px