УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

Студент:
Јелена Зурић

Опис пројекта:
Са локацијом у оквиру постојећег стамбеног блок између улица Книћанинове, Скендер-Бегове, Дубровачке улице и Високог Стевана, на углу улица Дубровачке и Високог Стевана, архитектонски пројекат настао је у складу са конкретним пројектним задатком, урбанистичким и грађевинским условима, параметрима и законима. Основна полазишта за пројектовање архитектонске форме били су облик и позиција парцеле. Задата парцела налази се на углу блока, дефинишући објекат као двоструко уграђени угаони објекат. У складу са тим, главни мотив пројекта пословно-стамбеног објекта био је наглашавање простора у коме се објекат налази (пре свега, угаона позиција као спој две стране блока), тако да се створе оптимални функционални услови и визуелне карактеристике које доприносе динамичности простора, а у циљу креирања атрактивне и квалитетне јединице унутар комплексне целине подручја градског центра.

Савремени материјали и конструктивни систем пројекта одражавају тренутни начин градње овакве врсте објеката на нашим просторима, а овај пројекат има за циљ да их искористи на најбољи начин.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442