УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПОРТАЛ ГРАДА – РТС – Јавни медијски сервис
Наставник:
арх. Владимир Лојаница, ванредни професор

Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала експонираних а неискоришћених градских локација као кључних места у развоју најзначајнијих градских потенцијалних средишта. Овакво тематско усмерење подразумева редефиницију постојећих градских територија које су остале заробљене и неактивиране изгубивши своју основну намену ослоњену на дух претходне епохе и данас представљају ограничење, сметњу развоју града.

Програмски, мултифункционални сарджај државне радио телевизије са свим својим функционалним специфичностима и ликовно и наменски репрезентује НОВИ ПОРТАЛ ГРАДА, нову иконичну градску капију. Тежиште теме је, дакле, на акцентовању простора који се налази у средишту бројних, разнородних утицаја те сложених односа које треба ускладити да би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење, очувала логика коришћења простора и усагласила мера и димензија са свим условима које задата тачка пружа. Просторни оквир задатка је територија на којој се тренутно налази урушени објекат министарства унутрашњих послова са обе стране почетка Улице Кнеза Милоша.

Актуелни архитектонски тренутак обележен је изразитим тржишним, меркантилним начином размишљања где је у првом плану лични инвестициони интерес, максимални финансијски ефекат и профит. У таквим условима све чешће се заборавља на амбијенталне вредности, квалитет градског амбијента, логику коришћења простора и примерену меру, димензију и размеру интервениције. на конкретном случају, суочени са новим расположивим простором у градском средишту биће потребно критички, програмски и просторно, архитектонско-урбанистички дефинисати нову целину и не пропустити шансу да се максимално искористи импозантни потенцијал предмете локације.

Студент: 
Иван Јовићевић

Опис пројекта:
Концепт трга понуђен приликом израде Мастер тезе формирао је идеју да новопројектована зграда државне радио-телевизије са једним бројем задржаних објеката на локацији формира проширење, односно нови градски трг. У даљој разради основни елементи архитектуре, стуб и таваница, постају ликовни и скулптурални мотив. Они граде идентитет и карактер куће који представља апсурд садашњости, у којој медији нису по људској мери. Зато је на нивоу форме, а са циљем потпуног „убијања“ човекомерности објекта број композиционих елемената редукован, чиме су и елементи постали радикалнији. Осим недостатка човекомерности објекат својом таваницом и њеним хоризонталним простирањем „ни на небу ни на земљи“, подсећа на људску егзистенцијалну нестабилност и смртност.

Други обликовни елемент, кружни стуб, симбол апсолутног, простире се вертикално и представља људску тежњу ка расту, узрастању, небу. Таваница „одговара“ на контекст ортогонално тј. на нивоу плана, поштујући геометрију изграђеног, док стубови својом „random“ поставком „одговарају“ на органску затеченост пејзажа.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492