УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/07/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ УРБАНИЗАМ

СТУДИО М02У – ПРОЈЕКАТ:
ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН
Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Партиципативни урбани дизајн има за циљ да студенте упозна и оспособи за деловање у пољу партиципативног урбаног дизајна, односно за експертски рад на изради урбанистичких пројеката за комплексна урбана подручја коришћењем активног укључења јавности, локалне заједнице и других релевантних стејколдера у процесе урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.

Студенти: 
Никола Солунац, Александра Урошевић и Ивана Гајић

Опис пројекта:
Овог семестра смо се бавили темом партиципативног урбаног дизајна, који је обухватао сарадњу између јавног, цивилног и приватног сектора на територији општине Неготин. Мој тим сачињавали смо Ивана Гајић, Александра Урошевић и ја (Никола Солунац, прим.уред), и били смо задужени за анализу, стварање нових идеја и обнову Смедовца и Смедовачких пивница.

Увођење младог становништва у село сагледавамо као главни окидач за покретање свих осталих активности и пројеката у селу. Наш концепт био је увођење различитих типова кампова са разноврсним програмима, међу којима су рестаураторски камп, летња школа архитектуре, школа фотографије, школа вајарства, школа виноградарства, као и ревитализација пивница и реконструкција сеоске школе.

Млади су нова нада, нови покретач и неко ко би у већем делу летње сезоне боравио у селу, учествовао у разним активностима и радионицама и интегрисао се са тренутним старим становништвом у селу, где би за помоћ око обављања сеоских, рестаураторских и дизајнерских послова, заузврат добијали храну, смештај и дружење.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910