УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 - Изборни модул Date: 04/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Огледи из конструкција

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. и 13. недеља у семестру.

НАСТАВНИК:
др Милан Глишић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Миодраг Грбић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 247

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
У договору са студентима.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218789

ЕМАИЛ:
glisic.milan@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања великих распона кровних конструкција спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Током наставе студенти ће проћи кроз обуку пројектовања конструкција архитектонских објеката великих распона.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Током реализације наставе у оквиру овог предмета извршиће се пројектовање неколико варијанти кровне конструкције над основом димензија 50 x 50 метара са ослонцима само по контури основе. За овако пројектоване констукције извршиће се прорачун, одредити најоптималније решење и урадиће се физички модел усвојеног решења.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер