УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО М03АК – ПРОЈЕКАТ:
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ХАЛЕ СА ПРОЈЕКТОМ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона
Упознавање са комплексном проблематиком пројектовања објеката великих распона у архитектури. Одабир конструктивног склопа, израда конструктивне анализе, разрада пројекта до нивоа радионичког детаља на примеру пројекта објекта са примарном конструкцијом великог распона.

Студент:
Исидора Илић

Опис пројекта:
Пројекат галерије, са акцентом на пројектовање кровне конструкције великог распона, настао је анализом локације – Црвеног крста. Објекат је сместен у непосредној близини Београдског драмског позоришта и својом монументалношћу затвара целину намењену објектима културе у овој градској зони. Кровна конструкција је решена као реципрочна структура која преставља самоносећу конструкцију, базирана на репетицији елемената конструкције који се међусобно повезују и остварују конструкцију распона 40m.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Повратак на главну страну веб изложбе:

M03hexa180