УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕЋЕГ ГРАДА
Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ задатка је да се кроз анализу појма и преиспитивање значења инфраструктуре града у настанку, као утемељења будућег живота града, пронађе развојни модел станишта на макро и микро плану у односу на просторне потенцијале контекста “Трећег Београда”, односно, незапоседнутог захвата леве обале Дунава у зони Великог ратног острва.

Студент:
Бојана Сићовић

Опис пројекта:
“Вода је архе свих ствари, јер вода је све и све се у воду враћа“, Талес из Милета

Читав рад, како идејно тако и обликовно, базиран је на мотиву воде и њеним карактеристикама, волуметријској и површинској кретњи, као и фазним прелазима кроз сва агрегатна стања како би се, у функционалном смислу, искористио сав потенцијал воде у виду леда, водене паре, воденог млаза итд. Поставка је организована око централног језера у виду система концентричних прстенова (зидова) који дозвољавају два правца кретања, радијални, кроз систем лукова који одређују и усмеравају визуре ка воденој маси, и линеарни, кретањем по принципу имитације тока Дунава.

Сударом више водених таласа и настанком феномена интереференције, сами полукружни зидови ,попут воде ,попримају неке врсте деформација у улазној и излазној зони купатила, чиме се, још више наглашава и истиче централна зона као зона задржавања.

Највећи део надземне површине објекта функционише у виду каскадних башти са надстрехама и базенима на различитим нивоима и различите дубине, чије пуњење зависи од водостаја Дунава. Тиме се уједно обезбеђује и заштита од поплава, искоришћење природног тока воде и имитирање цикличности и кретања воде у природи .

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180