УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASUA-24023_Tijana-Todorovic

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2016/17
II година – 4. семестар
МАСТЕР РАД

МУАД-24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ХИБРИД_КМ10

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Циљ завршног пројекта је обједињавање свих стадијума истраживачких и пројектантских поступака који се изучавају у оквиру Мастер академских студија Унутрашња архитектура.

Темом ХИБРИД_КМ10 се отвара питање тумачења хибрида у архитектури унутрашњег простора, као и његове улоге у креирању иницијалних тачака које могу бити узрок даљих трансформације ван граница у којима се интервенише.

Процес се састоји од анализе контекста и специфичности које носи предложена локација, као и прикупљања и обраде валидних података потребних за формирање критичког става. Анализом релевантних примера из архитектонске праксе, промишљено се проверава кроз реалну компоненту, а читав процес истраживања се заокружује формирањем оквира за даљи рад на пројекту.

Анализом задате теме дефинише се пројектни задатак, који се практично проверава кроз потенцијале који просторни оквир омогућава. Аналитичко размишљање, сагледавање особености и потенцијала простора представља први део пројектантског процеса. Други део процеса се огледа у сагледавању реалне границе интервенције, односно, последица деловања и онога што новоформирани простор може иницирати.

Мастер завршни рад представља корак којим се заокружује целокупан рад на Мастер студио пројекту, у коме студент показује степен савладаних знања и вештина које одговарају постављеном задатку.

Студент:
Тијана Тодоровић

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px