УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201516_MASA-AK24023_Nemanja-Ristic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

МАСА-АК24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ФРАЈ ОТО – АРХИТЕКТУРА МИНИМАЛНОГ

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Својеврсна ревизија истраживања Фрај Ота /Frei Otto/ има за циљ поставку индивидуалног, критичког виђењa његових пројектантских приступа, метода, техника и њихове релевентности у контексту решавања актуелних проблема пројектантске праксе, као и разматрања потенцијала њихове транспозиције, трансформације, надоградње и унапређења у светлу садашњих потреба, ограничења и техничко-технолошких могућности. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе истраживања, конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.

Студент:
Немања Ристић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293