УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ НА ЗВЕЗДАРИ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Циљ задатка је пројектовање идејног, програмског и архитектонско-урбанистичког решења новог истраживачко-едукативног центра на Звездари, са развијеном програмском и просторном организацијом.

Студент:
Стефан Поткоњак

Опис пројекта:
Изабрана локација на самом ободу Звездарске шуме, у зони где се јасно уочава граница између изграђеног и неизграђеног дела града је погодна за експериментаријум, пре свега због минималне изолованости условљене густом шумом и добре повезаности са остатком града, као и због околне, већ изграђене инфраструктуре која се може искористити у различите сврхе.

Објекат се налази на падини, а концепт се заснива на прожимању спољашњег и унутрашњег простора, и повезаности са природном средином која га окружује, постаје његов део и која је уједно и предмет истраживања у самом објекту.

Експериментаријум чине јасно подељене целине које су повезане, како међусобно, тако и са простором који их окружује. Приземље представља јавни део, са улазним холом, кафићем као и магацином у техничком делу. Из приземља се приступа и у аудиторијум који се простире кроз целу висину објекта. На спрату се налази административни део са канцеларијама, ресторан, лабораторије, библиотека и простори за одмор.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180