УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASA-AK24023_Darije-Delic

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

МАСА-АК24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
БИОМИМИКРИЈА: СТРУКТУРЕ ИНСПИРИСАНЕ ПРИРОДНИМ СИСТЕМИМА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Истраживање бионичких тема има за циљ детерминисања индивидуалног пројектантског приступа, процеса, метода, техника које ће бити примењене у контексту поставке и решавања пројектног проблема. Фокус је на истраживању модуса транспоновања и имплементације идентификованих принципа и законитости из природе у област конструктерства, у функцији предлога оптималних решења која имају одређене пожељне атрибуте биолошких система. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.

Студент:
Дарије Делић

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px