УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД

МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат – 2015/16
МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар – 2015/16

Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор
Учесници у настави: др Милица Милојевић, доцент и др Ана Никезић, доцент
Сарадници: Стефан Васић МА | Игор Сјеверац МА | Машан Петровић МА.
Гостујући критичари: Филип Мартинивић, режисер, ФДУ Београд | Милош Миросавић, ПхД кандидат | Ивана Миросавић, ПхД кандидат, МНФ-РФW Уни. Бонн

Програм:
Пројекат Центара за праћење климатских промена као савремене просторне и типолошке интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж новобеоградских Савских блокова. Идеја је да се прошири утицај природног воденог и зеленог фонда и токови ‘средње брзине’ човековог кретања. Просторна интервенција се креће у дијапазону од дискретне реконструкције јавне површине, зеленила и инфраструктуре до значајнијих промена динамичности изабране урбане секвенце, а могући су и приступи пејзажног кода и ленд-арта.

Студенти | Излагачи:
Владимир Јовановић | Николета Савић | Павле Костић | Александра Митковић | Ана ИванИшевић | Ивана Марјановић | Марија Вукомановић | Марта Николић | Предраг Миловановић | Стефан Кршанин | Тамара Михић | Неда Марковски | Милош Јокић | Соња Брдар | Настасја Буђевац | Душан Николић | Филип Јочић | Филип Прица | Петар Јаковљевић | Леа Павловић | Никола Безаревић | Никола Фиданов | Јован Владимир Ћуковић | Катарина Јечменица | Христина Ћирковић | Марија Благојевић | Јована Павловић | Лука Бунчић | Кавиндра Јаyасингха | Силвиа Мосе | Наталија Рајовић.

16 кратких видео записа део су уводног истраживања у раду на пројекту чији је циљ да се у форми проширеног медија испита феноменолошки капацитет архитектонског пројектовања и створи оперативно радни амбијент за конкретни дизајн. Визуелни садржај има своје порекло у елементима задате локацији, а примењени метод у његовој графичкој обради импликације поступка којим се долази до архитектонског концепта:

45UNBLOCKED_izlozba_nikoleta-savic_image

НИКОЛЕТА САВИЋ: Расцјеп _ Пукотина

НИКОЛЕТА САВИЋ
Видео: Расцјеп _ Пукотина
2015
www.behance.net/nikoletasavic

Присуство воде на постојецој локацији користи се расцјепом тла при цему јој се омогуцава приступ. Програмски оквир подразумјева роњење у разлицитим амбијентима и постизе се пројектовањем на разлицитим дубинама тла. Искуствени дозивљај простора мијења се од базена на отвореном и спа центра до цјевасте структуре са контролисаним условима, која даје привид пецине.

45UNBLOCKED_izlozba_nikoleta-savic

Видео: Расцјеп _ Пукотина | 00:00:58

45UNBLOCKED_izlozba_pavle-kostic_image

ПАВЛЕ КОСТИЋ: Блуес45

ПАВЛЕ КОСТИЋ
Видео: Блуес45
00:00:56
2015
https://www.behance.net/Espada6

Архитектура која покушава да постане артифицијално живо биће. Структура не успева да имитира живот, распада се и расипа по блоку. Деградација и нестајање ентитета постаје доказ да је некада био жив. Остаци љуске постају употребљиви павиљони, а инфраструктура цеви воду из реке претвара у пару која нагриза блок и симулира честице од којих је настала иницијална форма.

45UNBLOCKED_izlozba_pavle-kostic

Видео: Блуес45 | 00:00:56

45UNBLOCKED_izlozba_vladimir-jovanovic_image_01

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ: Дигиталновидио

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
Видео: Дигиталновидио
00:00:32
2015
https://www.behance.net/vladajovanovic

Структура која се појавила и насукла на острво. Кајацки клуб је програмски испунио структуру која лебди изнад постојецих остатака аквапарка. Репетитивност унутар структуре нарусена је елементима генерицности, са грескама, које остварују да структура поново озиви. Левијатан је био инспирација за облик.

45UNBLOCKED_izlozba_vladimir-jovanovic

Видео: Дигиталновидио | 00:00:32

45UNBLOCKED_izlozba_tamara-mihic_image

ТАМАРА МИХИЋ: Compression

ТАМАРА МИХИЋ
Видео: Compression
top view/section 00:00:07
b: Detail 00:05
2015
to compress / verb /
to press something into a smaller space
a_macro interpretation of what
b_micro interpretation of how

45UNBLOCKED_izlozba_tamara-mihic

Видео: Compression | 00:00:07

45UNBLOCKED_izlozba_ana-ivanisevic_image_01

АНА ИВАНИШЕВИЋ: Праћење

АНА ИВАНИШЕВИЋ
Видео: Праћење
00:00:26
2015
Атол: Атоли су кружни корални гребени који окружују одређену водену површину унутар друге водене површине, при чему гребен постаје тло. Реч атол потиче из Дхивехи језика (Малдиви) од речи атхолу, што значи административна подјединица.

Нови Београд: Неопходно је било изградити тло на коме ће нова престоница и административни центар новоформиране државе, Нови Београд, бити подигнут.

Центар за праћење климатских промена: Нови аквадукт на (старом) Новом Београду, је неадминистративна подјединица, резервоар и базен, водовод и плажа, бетонски гребен. Комад обале унутар данашњег тла, а некадашње воде.

45UNBLOCKED_izlozba_ana-ivanisevic

Видео: Праћење | 00:00:26

45UNBLOCKED_izlozba_marija-vukomanovic_image

МАРИЈА ВУКОМАНОВИЋ: Неподношљива лакоћа кретања

МАРИЈА ВУКОМАНОВИЋ
Видео: Неподношљива лакоћа кретања
00:00:35
2015
Осећај кретања у води преводи се у структуру. Лакши пут је плутање. ’Wireframe’ листа локвања и систем гранања узет је као метод настанка структуре.

Ако је мрежа густа по њој је могуће кретање и то је лакши пут: плутање. Када се мрежа сведе на нити, кретање је отежано. То чини посебну дисциплину.

45UNBLOCKED_izlozba_marija-vukomanovic
Видео: Неподношљива лакоћа кретања | 00:00:35

45UNBLOCKED_izlozba_marta-nikolic_image_01

МАРТА НИКОЛИЋ: 44°48’0”N, 20°25’0”E

МАРТА НИКОЛИЋ
Видео: 44°48’0”N, 20°25’0”E
00:00:36
2015
https://www.behance.net/martazniko7c6f

Обале су места која неминовно функционишу као организам – сваки организам има могућност да осети и одговори на стимулусе (дражи и надражаје), да расте и да се развија. Удвајањем обале на наизглед насилан начин; отварањем па затим „укоштавањем“, се стимулуси мењају, умножавају, а одговори организма се прилагођавају новим условима. Савско шеталиште овим путем постаје хибрид између механизма и организма, остварује свој кинетички потенцијал и дозвољава даљи развој новонасталог односа

“Закључак је прост: У градском планирању медицински приступи су заблуда; не решавају ништа, јако су скупи. Хируршки приступи решавају.” (Ле Корбизје, Тачност, Кембриџ, Мас: МИТ штампа, 1991)

45UNBLOCKED_izlozba_marta-nikolic

Видео: 44°48’0”N, 20°25’0”E | 00:00:36

45UNBLOCKED_izlozba_predrag-milovanovic_image

ПРЕДРАГ МИЛОВАНОВИЋ: Црно па се не види

ПРЕДРАГ МИЛОВАНОВИЋ
Видео: Црно па се не види
00:01:00
2015
http://www.predragmilovanovic.com/

Аквадукт је симбол.
Аквадукт је инфраструктура.
Аквадукт је вода.
Вода је живот.

45UNBLOCKED_izlozba_predrag-milovanovic

Видео: Црно па се не види | 00:01:00

45UNBLOCKED_izlozba_stefan-krsanin_image

СТЕФАН КРШАНИН: Ascension

СТЕФАН КРШАНИН
Видео: Ascension
00:00:43
2015

Аква-парк као појава може да се окарактерише као одређени вид фетишизације воде – њена употреба као основног животног елемента за програмирање тематског парка чије су примарне намене забава и ескапизам. Интервенција представља искоришћавање постојећих корита базена Аква-парка за базе нових вертикалних структура над собом. Новонастале структуре представљају пројекције базена, њихов нагон да оживе идеју себе у неком новом стању.

Пројектује се систем панорамских лифтова који за сврху има пародирање основне функције базена – имитација “вертикалног пливања” (летења).

45UNBLOCKED_izlozba_stefan-krsanin

Видео: Ascension | 00:00:43

45UNBLOCKED_izlozba_aleksandra-mitkovic_image_01

АЛЕКСАНДРА МИТКОВИЋ: Прожимање : Permeate

АЛЕКСАНДРА МИТКОВИЋ
Видео: Прожимање : Permeate
00:00:24
2015
https://www.behance.net/emejel

Тренутак бацање рибарске мреже у воду бива ухваћен у једном моменту скоро, па, статичном, али сврсисходном. Управо прожимање воде и страног тела, у овом случају мреже, постаје полигон како за човека и његово искуствено лутање у контакту са природним, тако и за биљни и животнињски свет коме то постаје природно станиште. Биоморфна структура која плута на површини воде тако постаје центар за праћење климатских промена који се базира на чулима посматрача, корисника.

45UNBLOCKED_izlozba_aleksandra-mitkovic

Видео: Прожимање : Permeate | 00:00:24

45UNBLOCKED_izlozba_neda-markovski_image_01

НЕДА МАРКОВСКИ: Кап по кап

НЕДА МАРКОВСКИ
Видео: Кап по кап
00:00:33
2015

Вода-копно. Вода проналази пут и кроз најмању пукотину. Тренутак уливања воде у копно, попуњавања не само пукотине, већ целог простора предвидјеног, никад изградјеног аква парка.
Стварање нове атракције. Нове плаже. Системом природне филтрације, коришћењем биља, животиња и камења, вода постаје пречишћена и употребљива за купање.
Вештачки створен базен сада постаје нова природа.

45UNBLOCKED_izlozba_neda-markovski

Видео: Кап по кап | 00:00:33

45UNBLOCKED_izlozba_sonja_brdar_image_01

СОЊА БРДАР: Промицање

СОЊА БРДАР
Видео: Промицање
00.00.31
2015
https://www.behance.net/sonjabrdar

Водени пејзаж је део блока, али и контраст његовој архитектури. Као елемент тог пејзажа вода се јавља у различитим облицима. Њено протицање у исто време представља и пролазност, променљивост, несталност, али и континуитет и одрживост. Ове карактеристике су приказане у пројекту кроз низ измењених елемената са заједничком идејом о води као носиоцу блоковског пејзажа.

45UNBLOCKED_izlozba_pejzaz-promicanje

Видео: Промицање | 00:00:31

45UNBLOCKED_izlozba_ivana-marjanovic_image

ИВАНА МАРЈАНОВИЋ: шејк рио’н’нбг

ИВАНА МАРЈАНОВИЋ
Видео: шејк рио’н’нбг
00:00:14
2015

Аквадукт у природи јесте биљка као таква.
Њен систем јесте водена инфраструктура, од корена до листа.
Амбијентално превођење воде у блок врши се путем тропа, климатским измештањем, које се дефинише кроз количину воде у ваздуху, влажност.

Инфраструктура заснована на прскалицама и паропрскалицама ,,производи“ климу без физичког затварања, интегришући се у природу, дефинишући партер блока улицама, стазама, решавајући проблем паркирања надовезујући се на солитере чији приземни спратови мењају намену у гараже, док станови бивају измештени на врхове истих.

45UNBLOCKED_izlozba_ivana-marjanovic

Видео: шејк рио’н’нбг | 00:00:14

45UNBLOCKED_izlozba_dusan-nikolic_image

ДУШАН НИКОЛИЋ: Presence

ДУШАН НИКОЛИЋ
Видео: Presence
00:01:01
2015
https://www.behance.net/gallery/47771439/AQUEDUCK

Сударање/тензија/продирање воде у копно/преплављивање/ померање и стварање нових граница, остављајући за собом траг опне који прилеже на предео дуж обале.

Створена мембрана , попут магме која се интезивно креће, формира у себи простор који се зависно од доба године налази изнад/испод нивоа воде.

45UNBLOCKED_izlozba_dusan-nikolic

Видео: Presence | 00:01:01

45UNBLOCKED_izlozba_milos-jokic_image_01

МИЛОШ ЈОКИЋ: Ток

МИЛОШ ЈОКИЋ
Видео: Ток
00:01:06
2015
https://www.behance.net/milos_jokic

Иако су Савски блокови, физички, у непосредној близини реке, по било ком другом критеријуму они то нису. Пројекат санаторијума за циљ има да поново уведе воду у живот блока, да изгради чистији, интимнији однос корисника са водом. У мрачном, празном простору, у коме влада жамор воде, можемо у потпуности да доживимо њену бит, у размери 1:1.
Поштујући вертикални новобеоградски контекст, три купе акупунктирају и репрограмирају,  никада у потпуности заживелу, осовину савских блокова.

45UNBLOCKED_izlozba_milos-jokic

Видео: Ток | 00:01:06

45UNBLOCKED_izlozba_nastasja-budjevac_image_01

НАСТАСЈА БУЂЕВАЦ: Атмосферичност

НАСТАСЈА БУЂЕВАЦ
Видео: Атмосферичност
00:00:39
2015
https://www.behance.net/sena_se

Празнина блока је кадрирана природном а природа архитектуром.
У тој празнини се налази потенцијал за програм.
Пројектована је само инфраструктура која би требало да овакву слику подрзи.

45UNBLOCKED_izlozba_nastasja-budjevac

Видео: Атмосферичност | 00:00:39
Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto