УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 6.1. – Геометрија облика 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  1. семестар На предмету се врши упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања (екстеријерно и ентеријерно), као и са методама које су намењене њиховојгеометријско-конструктивној обради и представљању у две димензије - у „ортогоналним приказима“, добијеним за међусобно паралелне зраке сагледавања а сагласно захтевима CAАD технологије.
 • Курс 6.2. – Геометрија облика 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  2. семестар
 • Курс 6.3. – Математика у архитектури 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  1. семестар На предмету студенти савладавају теорију фрактала и оспособљавају се за њену самосталну опциону примену у архитектури и урбанизму.
 • Курс 6.4. – Математика у архитектури 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  2. семестар Садржај наставе омогућава стицање елементарних знања векторског рачуна и усвајање основних појмова аналитичке геометрије који се односе на линије, површи и објекте у простору. Стечена знања омогућавају аналитички приступ проблемима архитектонске геометрије.
 • Курс 6.5. – Принципи CAAD-а

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  2. семестар Обавезни предмет на коме студенти усвајају принципе координатног приступа геометрији простора и CAAD-а. Врши се оспособљавање за опциону самосталну примену у оквиру Пројекта.