УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 5.1. – Механика и отпорност материјала

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/07/2013
  1. семестар Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава да се дефинишу елементи конструктивних склопова архитектонских објеката, упозна природа, расподела и величина сила које се супротстављају деловању спољњег оптерећења и деформисању елемената. Настава из ове области омогућава да се правилно дефинишу напрезања елемената конструктивних склопова архитектонских објеката како би они били димензионисани тако да могу примати силе и пренети их на суседне елементе, што је предуслов за формирање стабилне и технички исправне конструкције.
 • Курс 5.2. – Принципи конструисања архитектонских објеката

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/07/2013
  2. семестар Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом, системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.