УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 20.1. – Методологија пројекта

  By Архитектонски факултет_Уредник on 24/10/2013
  5. семестар Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта. Током курса студент се обучава за препознавање структуре архитектонских склопова, елемената који их граде и анализу њихових веза од значаја за: начин израде пројекта, сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за област архитектонског пројектовања, као и карактеристикама различитих фаза рада на пројекту.
 • Курс 20.2. – Процес пројектовања

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  6. семестар Повећавање нивоа сензибилитета у односу на феномен архитектонског простора, као и вишедимензионалних узрочно-последичних релација које он подразумева. Схватање настајања архитектуре као низа релативних стања, која се сукцесивно надовезују у трагању за једном од могућности организације простора. Посматрање архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена. Успостављање мреже упоришних тачкака преко којих ће бити могуће кретање кроз сферу културе, информације и комуникације, уз неопходну комбинацију приступа, као и избегавање искључивости и ставова који се унапред подразумевају. Такође и преиспитивање значења појмова око којих се тематика развија, уз избегавање некритичког преузимања конвенција.