УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 12.1. – Архитектонске конструкције 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Упознавање са савременим принципима и методама пројектовања материјализације архитектонских објеката са армиранобетонском носећом конструкцијом ливеном на лицу места и металном носећом конструкцијом. Упућивање у логику пројектовања и различите могућности материјализације фасада у погледу врсте материјала и технике градње. Упознавање са лаким монтажно-демонтажним преградним зидовима и спуштеним плафонима. Студенти се упознају са садржајем техничке документације. Знања стечена на овом предмету се примењују на Студијском пројекту 2 – архитектонске конструкције.
 • Курс 12.2. – Архитектонска физика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Упознавање студената са основним појмовима и облицима комфора у објекту у светлу физичких феномена којима је објекат изложен. За сваки од физичких феномена којима се овај предмет бави, анализира се: његова физиолошка основа, параметри и границе датог комфора, као и мере којима се он обезбеђује у објекту, уз осврт на карактеристична својства материјала битна за обезбеђење сваког од облика комфора.
 • Курс 12.3. – Инсталације у архитектури

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Сагледавање архитектонског објекта у целини и имплементација инсталационих мрежа у архитектонски објекат, уз уважавање конструктивног система. Упознавање студената са инсталационим потребама објеката различитих намена. Тако студенти стичу основна знања о инсталационим системима који омогућавају неопходан комфор у различитим објектима, као и простору који је неопходно обезбедити за њихово адекватно функционисање.