УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • 45UNBLOCKED – У НАСЕЉУ СУНЦА

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат 2015/16 Наставници: др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализације, детаља и технолошких решења.
 • 45UNBLOCKED – ДОКУМЕНТИ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 04/04/2017
  ОАСА-23032 Посебне теме обликовања градских простора - Рекреација ИАСА-23071 Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина МАСА-23040-06: Урбана рекреација Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Филмови приказују стање, коришћење и доживљај појединих јавних отворених простора Блока 45.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2015/16

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2016/17

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Пројекат Центара за праћење климатских промена као савремене просторне и типолошке интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж новобеоградских Савских блокова.
 • 45UNBLOCKED – ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА: АКВА ПАРК

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Потребно је унапредити квалитет јавног простора који је у складу са идејом и вредностима генералне отворености и доступности простора, чија морфологија пружа могућности за савремену интерпретацију естетике рушевина.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат - 2015/16 Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја, као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.
 • 45UNBLOCKED – САМООДРЖИВОСТ

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСА-23020-05: Теоријске основе ордрживог развоја - 2016/17 Наставник: др Ксенија Лаловић, ван. професор Продубљено истраживање основних аспеката одрживости : економски, културолошко социјални, еколошки, кроз сагледавање спољашњих и унутрашњих димензија реалности. Тражење сржи проблема орживости јавних простора и формулација могућих праваца његовог унапређења.
 • 45UNBLOCKED – АДА МЕЂИЦА

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат - 2015/16 Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент Тестирање потенцијала за интегрални урбани развој укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице Новог Београда у процесу постсоцијалистичке транзиције.