УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - MAS

ДИНАМИКА УПИСА 

Среда, 27. септембар 2023. године – УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, на студијске програме МАС – Архитектура и МАС-Интегрални урбанизам. 

Четвртак, 28. септембар 2023. године – УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, на студијски програм МАС – Унутрашња архитектура; УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА до попуне квоте на сва три студијска програма МАС-Архитектура, МАС-Интегрални урбанизам и МАС-Унутрашња архитектура; УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА на сва три студијска програма МАС-Архитектура, МАС-Интегрални урбанизам и МАС-Унутрашња архитектура; као и МАС-Архитектура студије на енглеском језику  

 • Прозивање кандидата, сала 301 по групама и сатници. Упис после прозивке у сали 217 

Среда, 27. септембар 2023. године, 11:00 сати, сала 301 АФ 

МАС – Архитектура 27.09.2023. 

 • У 11.00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање за прву групу, по редоследу на Ранг листи МАС – Архитектура, за кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Архитектура, до одобрене квоте од 118 буџетских места на сва четири модула и то: 75 места на модулу Архитектура, 11 места на модулу Урбанизам, 21 место на модулу Архитектонске технологије и 11 места на модулу Архитектонско конструктерство. 
 • Групе и сатница за прозивку МАС – Архитектура

Група 1: ранг 1 до 60, у 11:00 часова  

Група 2: ранг 61 до 118, у 16:00 часова  

 • Кандидати са рангом 66, 70, 76, и 112 не долазе првог дана на прозивку, јер се не могу уписати на буџет.
 • Кандидат, приликом прозивке, бира на који модул се уписује тако што добија картицу са ознаком модула на који се уписује и са којом одлази у аулу са свом потребном документацијом за упис. 
 • Кандидат може изабрати било који модул на коме је у тренутку прозивке остало слободних места. 
 • Кандидат који је прозван може добровољно изабрати и да се уместо у статусу буџетског студента, упише у статусу самофинансирајућег студента, уколико су сва буџетска места на жељеном модулу попуњена. У том случају, приликом прозивке, кандидат потписује изјаву о одустајању од буџетског статуса и на даље се третира као самофинансирајући студент па се као такав МОРА ПОЈАВИТИ У ЧЕТВРТАК на прозивци за самофинансирајуће студенте. 

 

 МАС – Интегрални урбанизам 27.09.2023. 

 • У 17:00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање за све кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Интегрални урбанизам, до одобрене квоте од 21 буџетског места. На прозивку долазе сви кандидати са коначне ранг листе,  МАС Интегрални урбанизам, осим кандидата са рангом 1 јер је страни држављанин.

Четвртак, 28. септембар 2023. године, 10:00 сати, сала 301 АФ 

МАС – Унутрашња архитектура 28.09.2023. 

 • У 10:00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање за све кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Унутрашња архитектура, до одобрене квоте од 21 буџетског места. Долазе сви кандитати на коначној ранг листи, МАС Унутрашња архитектура.

 

МАС – Архитектура -28.09.2023. 

 • У 11:00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање кандидата за МАС Архитектура до попуне квоте за буџетске студенте (118 места), почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Архитектура, уколико је после првог дана остало празних места. 
 • Након завршене процедуре за попуну квоте за буџетска места, вршиће се прозивка за попуну самофинансирајућих места за МАС Архитектура. 
 • Процедура прозивке и уписа за буџетска места је иста као првог дана уписа. 
 • Уколико кандидат није присутан када га прозову, НАСТАВЉА СЕ СА ПРОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА по редоследу на ранг листи. 
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у сали 301 и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС. 
 • Прозивка за МАС – Архитектура самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Архитектура почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне самофинансирајућих места на сва четири модула. 
 • Кандидат, приликом прозивке, бира на који модул се уписује тако што добија картицу са ознаком модула на који се уписује и са којом одлази у аулу са свом потребном документацијом за упис. 
 • Кандидат може изабрати било који модул на коме је у тренутку прозивке остало слободних места. 
 • Групе и сатница за прозивку МАС – Архитектура

Група 1: сви неуписани кандидати од ранг 1 до 118, ранг 119 до 140, у 11:00 часова  

Група 2: ранг 141 до 183, у 13:00 часова  

 

МАС – Интегрални урбанизам 28.09.2023. 

 • У 14:00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање свих неуписаних рангираних кандидата са коначне ранг листе за МАС Интегрални урбанизам до попуне квоте за буџетске студенте (21 место), почевши од најбоље рангираног не уписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Интегрални урбанизам, уколико је после првог дана остало празних места. 
 • Након завршене процедуре за попуну квоте за буџетска места, вршиће се прозивка за попуну самофинансирајућих места за МАС Интегрални урбанизам. 
 • Процедура прозивке и уписа за буџетска места је иста као првог дана уписа. 
 • Уколико кандидат није присутан када га прозову, НАСТАВЉА СЕ СА ПРОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА по редоследу на ранг листи. 
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у сали 301 и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС. 
 • Прозивка за МАС – Интегрални урбанизам самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Интегрални урбанизам почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне 11 самофинансирајућих места.

 

МАС – Унутрашња архитектура 28.09.2023. 

 • У 14:00 сати, у сали 301 Архитектонског факултета, почиње прозивање свих неуписаних рангираних кандидата са коначне ранг листе за МАС Унутрашња архитектура до попуне квоте за буџетске студенте (21 место), почевши од најбоље рангираног не уписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Унутрашња архитектура, уколико је после јутарње прозивке остало празних места.
 • Након завршене процедуре за попуну квоте за буџетска места, вршиће се прозивка за попуну самофинансирајућих места за МАС Унутрашња архитектура. 
 • Процедура прозивке и уписа за буџетска места је иста као првог дана уписа. 
 • Уколико кандидат није присутан када га прозову, НАСТАВЉА СЕ СА ПРОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА по редоследу на ранг листи. 
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у сали 301 и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС. 
 • Прозивка за МАС – Унутрашња архитектура самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Интегрални урбанизам почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне 11 самофинансирајућих места.

Уколико се у четвртак 28.09.2023. године, не попуне сва расположива места на свим студијским програмима, у петак 29.09.2023. године у 9:30 сати у сали 301 Архитектонског факултета, вршиће се прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи, до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.  

Уколико се ни тада не попуне сва расположива места, биће благовремено расписан други круг пријема за све студијаске програме на којима је остало непопуњених места.