УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ПУБЛИКОВАН ГОДИШЊАК СТУДЕНТСКИХ РАДОВА ЗА АКАДЕМСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

GODISNJAK baner_izdanje 3_202223

УБ-АФ Годишњак студентских радова (UB-AF Student yearbook) је резултат вишегодишње активности развијане на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и настао је са намером да буде један од канала дисеминације и промоције резултата наставног процеса на студијским програмима основног и мастер нивоа. Годишњак је публикација прегледног карактера која на систематизован начин пружа увид у теме, приступе и одговоре на семестралне задатке. Тежња је да се Годишњак приређује на годишњем нивоу архивирањем и презентацијом испитних елабората студената како на предметима типа студио пројекат, тако и осталим предметима чија се методологија заснива на пројектној настави.  

У наставку се налази преглед бројева другог издања Годишњака: 

издање 3  школска година 2022/2023  семестар / година студија / студијски програм  линк за приступ 
Број 1  АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ  (јесењи семI ОАСА и ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-1_ap
Број 2  ПРОСТОР И ОБЛИК  (пролећни сем. I ОАСА и I ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-2_pio
Број 3  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: Пројекат зидане зграде  (пролећни сем. I ОАСА и I ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-3_sintak
Број 4  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01а  (јесењи сем. II ОАСА и II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-4_s01a
Број 5  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01б  (јесењи сем. II ОАСАи II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-5_s01b
Број 6  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а  (јесењи сем. II ОАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-6_s02a
Број 7  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а  (јесењи сем. II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-7_s02a
Број 8  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02б  (јесењи сем. II ОАСА и II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-8_s02b
Број 9  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С03а  (јесењи сем. III ОАСА III ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-9_s03a
Број 10  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С03б  (јесењи сем. III ОАСА III ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-10_s03b
Број 11  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04  (пролећни сем. III ОАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-11_s04
Број 12  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04а  (пролећни сем. ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-12_s04a
Број 13  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04б 2 (пролећни сем. ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-13_s04b
Број 14  КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ  (пролећни сем. ОАСА и ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-14_ks
Број 15  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М01/С05А  (јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-15_01-s05-ip01
Број 16  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М02/С06У (пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-16_02-s06-ip02
Број 17  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М03/С07А  (јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА) 3 https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-17_m03-s07-ip03
Број 18  МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД  (пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2022-2023_yearbook_ub-af_3-18_mzr_2

ИМПРЕСУМ

НАСЛОВ: 
ГОДИШЊАК СТУДЕНТСКИХ РАДОВА УБ–АФ 

УРЕДНИК:
Ивана Ракоњац 

УРЕДНИЧКИ ОДБОР:
Небојша Фотирић, Ана Никезић, Ксенија Лаловић 

РЕДАКЦИЈА:
Радна групе за унапређење квалитета репрезентације и промоције Универзитета у Београду – Архитектонског факултета: Ивана Ракоњац, Александра Ђорђевић, Ана Зорић, Александра Миловановић, Вања Спасеновић, Бошко Дробњак, Aлександра Јовић.  

ИЗДАВАЧ:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, за издавача Владимир Лојаница 

ГОДИНА И МЕСТО ИЗДАЊА:
2023, Београд 

ISSN:
2956-2058 

© Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Сав материјал приређен у Годишњаку публикован је у изворном облику достављеном од аутора пројеката. Описи предмета објављени су у складу са садржајем који је наведен у курикулумима предмета. 

Годишњака садржи информације о општој структури студијских програма УБ–АФ и резултатима наставног процеса. Објављене информације су у складу са актуелном структуром програма. УБ–АФ задржава право на измену структуре програма и резултата наставног процеса, као и ресурса који представљају њихову подршку.