УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Семестрална изложба – Студио 03а – Развој пројекта / координатор студијске целине арх. Драган Марчетић, в. проф.

SO3

Позивамо све студенте, чланове породица и пријатеље наших студената, будуће студенте, као и ширу јавност, да погледају изложбу – резултате рада студената друге године основних и интегрисаних академских студија архитектуре на предметима из јесењег семестра школске 2022/23 године:

ОАСА/ИАСА Семестрална изложба – Студио 03а – Развој пројекта, координатор студијске целине арх. Драган Марчетић, в. проф.

”Основни циљ предмета је истраживање и стицање пројектантских вештина кроз архитектонско-урбанистички пројекат сложенијег програма и технологије, које се базира на садржајима који представљају допуну вишепородичном становању. Објекат који је предмет пројекта припада групацији објеката типологије пословних и/или комерцијалних садржаја, уз могућност допунских садржаја у зависности од пројектантског приступа.

Конципиран као пројектантски задатак који се методолошки обрађује у процесу пројектовања објеката комплементарних садржаја постојећег вишепородичног становања у окружењу, рад на пројекту подразумева инкорпорирање савремених решења на делове затечених архитектонско-урбанистичких склопова. Пролазећи кроз различите сегменте пројектантског процеса студенти стичу знања о факторима релевантним за формирање архитектонског решења, уз разумевање односа задате функције према постојећим вредностима.” – извод из курикулума предмета

Изложба се одржава у периоду од 6-10 фебруара 2023. године, у простору Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73, на другом спрату, у ходнику испред сала 219-222.

Добродошли!