УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

minerva

Велико нам је задовољство да вам представимо први и други интелектуални исход (ИО1 и ИО2) пројекта Минерва!

Минерва ИО1, под насловом „Оквир компетенција за наставу геотехнологија у домену културног наслеђа“ представља оцену нивоа, потреба и потенцијала интегрисања геотехнологија које чине Географски информациони систем (ГИС) у домену културног наслеђа (КН) на нивоу високог образовања и професионалних активности. Резултати испитивања нуде увид у инвентар компетенција у високом образовању у пољу ГИС у домену КН као и могућност интегрисања тржишта рада и високог образовања.

Минерва ИО2, под насловом „Наставне методе и дидактички ресурси у вези са геотехнологијама у домену културног наслеђа“ нуди ресурсе и иновативне алате уз помоћ којих наставници и студенти могу унапредити наставу и учење у области примене геотехнологија у домену културног наслеђа.

Више детаља доступно је на  веб-сајту https://minerva-erasmus.com/outputs