УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Успех студената и наставника: Годишња награда „Милорад Мацура“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма, разматрала је две пристигле пријаве на предлог Универзитета у Београду – Архитектонског факултета: мастер рад под називом Примена биофилног дизајна у циљу регенерације: Парк еколошке и психолошке обнове, ауторке Милице Брајовић, и мастер рад под називом Архитектонски идентитети – Јапански павиљон: Улога светлости у креирању архитектонског идентитета, ауторке Драгане Барбулов.

Након увида у оба мастер рада, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма у школској години 2021/2022, додељује се Милици Брајовић, за рад под називом „Примена биофилног дизајна у циљу регенерације: Парк еколошке и психолошке обнове“, одбрањен на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, под менторством проф. др Александре Ступар.

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма, разматрала је четири пристигле пријаве докторских дисертација, и то: 1) предлог Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, за дисертацију под називом „Инструментализација феномена флуидности у архитектури XXI века“, ауторке др Бојане Јерковић-Бабовић; 2) два предлога Грађевинско – архитектонског факултета – Универзитета у Нишу, за дисертацију под називом: „Плански оквир и смернице за развој малих градова у процесу демографског, просторног и функционалног опадања – пример Региона Јужне и Источне Србије“, ауторке др Милице Љубеновић, као и дисертацију под називом „Утицај промена физичке и функционалне структуре подручја вишеспратног становања на квалитет живота становника у условима постсоцијалистичке трансформације на примеру града Ниша“, ауторке др Јелене Ђекић; и 3) предлог Факултета техничких наука у Новом Саду, Департмана за архитектуру и урбанизам, за дисертацију под називом: „Просторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине“, аутора др Стефана Шкорића.

Након увида у све четири дисертације, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у школској години 2021/2022, додељује се др Бојани Јерковић-Бабовић, д.и.а, за дисертацију под називом „Инструментализација феномена флуидности у архитектури XXI века“, одбрањену на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, чији је ментор проф. др Владимир Мако.