УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

prijemni baner ljub

  • Комисија ће основане примедбе прихватити и кориговати податке, уколико су понуђени званични докази достављени у прописаном року.
  • Кандидати имају право да, ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, поднесу жалбу Комисији, у писаном облику, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе.
  • Кандидати који су поднели жалбу имају право да, ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, изврше УВИД У РАД. Увид у рад ће бити извршен непосредно након истека рока за подношење жалбе Комисији, у складу са терминским планом.
  • Комисија ће одлучивати о жалби Кандидата најкасније у року од 24 сата, од момента истека рока за подношење жалбе, о чему ће донети одговарајуће решење које ће бити истакнуто на огласној табли и веб сајту Факултета.
  • Кандидати, чије су жалбе одбијене у првостепеном поступку, имају право да у другостепеном поступку уложе жалбу Декану Факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења Комисије, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе.
  • Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе Кандидата која се објављује на огласној табли и веб сајту Факултета.
  • Коначна ранг листа се објављује на огласној табли, веб сајту Факултета и на веб сајту Универзитета. Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис Кандидата.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОАСА И ИАСА – септембар 2022  Списак кандидата са одговорима и освојеним поенима