УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

У оквиру међународног INTERREG пројекта „DANUrB+“ у Голупцу је од 21. до 24. јуна 2022. године одржан студентски камп (Building Camp for Students), где су учестовали студенти и наставно особље Архитектонског факултета Универзитета у Београду, уз подршку и учешће представника локалног партнера – Општине Голубац: Туристичке организације, Народне библиотеке и самих грађана, као и уз донацију приватне фирме „Arhi.pro“.

BC Golubac UBGD

02

Тим са Архитектонског факултета на почетку кампа

03

Нови трг ноћу

Циљ кампа је оживљавање, изградња и улепшавање отвореног јавног простора, трга у средишту Голупца, крај Дунава. Студенти и наставно особље су претходно на студију 06 Урбанизам интегрисаних студија архитектуре припремили пројекте за рад на кампу. Сви учесници су радили четири дана на изградњи урбаног мобилијара и уређењу простора малог трга, који је на крају кампа предат гради и грађанима.

04

Први дан кампа – рашчишћавање терена

05

Други дан кампа – припрема рова за бетонирање постоља за главни портал

06

Други дан кампа – поставка елемената главног портала током посете колега из Румуније

07

Други дан кампа – склапање главног портала

Камп је по данима остварен у неколико корака. Први дан је било рашчишћавање терена и припрема грађевинског материјала за камп. Другог дана је било склапање главних елемената урбаног мобилијара, као и припремни радови за њихово сигурно коришћење (углачавање ивица и углова, одстрањивање ексера из дрвених палета). Овог дана су у посету дошле и колеге из Румуније, са Архитектонског факултета из Темишвара, који ће сличан камп имати у Новој Молдави, преко пута Голупца, за месец дана. Трећег дана су склопљени и офарбани главни елементи мобилијара. Током овог дана била је и презентација студентских пројеката у сали Народне библиотеке. Истог дана су камп посетиле и новинарске екипе РТ Србије и регионалне телевизије „Млава“. Последњег дана су урађени мањи елементи мобилијара.

08

Трећи дан камп – презентација студентских пројеката у Народној библиотеци у Голупцу

09

Трећи дан камп – проф. Александра Ђукић на кампу током интервјуисања за регионалну телевизију

10

Трећи дан кампа – монтирање лежаљки

11

Четврти дан кампа – фарбање клупа

На крају кампа одређен је тачан распоред елемената, чиме је образован нови отворени јавни простор у Голупцу. Он је већ прво вече привукао кориснике, већином децу.

12

Генерална проба после коначног постављања мобилијара на крају

13

Поглед на нови трг одозго по завршетку кампа
rhdr

rhdr

Деца из Голупца користе нови трг

На реализацији кампа и његовим припремних активностима у настави на Архитектонском факултету учествовали су: проф. Александра Ђукић, проф. Ева Ваништа Лазаревић, ас. Јелена Марић, ас. Бранислав Антонић, студенти докторских студија Милорад Обрадовић и Никола Митровић, као и 32 студента са студија 06У 2021/2022. интегрисаних студија архитектуре.