UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

U okviru međunarodnog INTERREG projekta „DANUrB+“ u Golupcu je od 21. do 24. juna 2022. godine održan studentski kamp (Building Camp for Students), gde su učestovali studenti i nastavno osoblje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku i učešće predstavnika lokalnog partnera – Opštine Golubac: Turističke organizacije, Narodne biblioteke i samih građana, kao i uz donaciju privatne firme „Arhi.pro“.

BC Golubac UBGD

02

Tim sa Arhitektonskog fakulteta na početku kampa

03

Novi trg noću

Cilj kampa je oživljavanje, izgradnja i ulepšavanje otvorenog javnog prostora, trga u središtu Golupca, kraj Dunava. Studenti i nastavno osoblje su prethodno na studiju 06 Urbanizam integrisanih studija arhitekture pripremili projekte za rad na kampu. Svi učesnici su radili četiri dana na izgradnji urbanog mobilijara i uređenju prostora malog trga, koji je na kraju kampa predat gradi i građanima.

04

Prvi dan kampa – raščišćavanje terena

05

Drugi dan kampa – priprema rova za betoniranje postolja za glavni portal

06

Drugi dan kampa – postavka elemenata glavnog portala tokom posete kolega iz Rumunije

07

Drugi dan kampa – sklapanje glavnog portala

Kamp je po danima ostvaren u nekoliko koraka. Prvi dan je bilo raščišćavanje terena i priprema građevinskog materijala za kamp. Drugog dana je bilo sklapanje glavnih elemenata urbanog mobilijara, kao i pripremni radovi za njihovo sigurno korišćenje (uglačavanje ivica i uglova, odstranjivanje eksera iz drvenih paleta). Ovog dana su u posetu došle i kolege iz Rumunije, sa Arhitektonskog fakulteta iz Temišvara, koji će sličan kamp imati u Novoj Moldavi, preko puta Golupca, za mesec dana. Trećeg dana su sklopljeni i ofarbani glavni elementi mobilijara. Tokom ovog dana bila je i prezentacija studentskih projekata u sali Narodne biblioteke. Istog dana su kamp posetile i novinarske ekipe RT Srbije i regionalne televizije „Mlava“. Poslednjeg dana su urađeni manji elementi mobilijara.

08

Treći dan kamp – prezentacija studentskih projekata u Narodnoj biblioteci u Golupcu

09

Treći dan kamp – prof. Aleksandra Đukić na kampu tokom intervjuisanja za regionalnu televiziju

10

Treći dan kampa – montiranje ležaljki

11

Četvrti dan kampa – farbanje klupa

Na kraju kampa određen je tačan raspored elemenata, čime je obrazovan novi otvoreni javni prostor u Golupcu. On je već prvo veče privukao korisnike, većinom decu.

12

Generalna proba posle konačnog postavljanja mobilijara na kraju

13

Pogled na novi trg odozgo po završetku kampa
rhdr

rhdr

Deca iz Golupca koriste novi trg

Na realizaciji kampa i njegovim pripremnih aktivnostima u nastavi na Arhitektonskom fakultetu učestvovali su: prof. Aleksandra Đukić, prof. Eva Vaništa Lazarević, as. Jelena Marić, as. Branislav Antonić, studenti doktorskih studija Milorad Obradović i Nikola Mitrović, kao i 32 studenta sa studija 06U 2021/2022. integrisanih studija arhitekture.