УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

NAS_Pozivnica-Baner_Web

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, идући у сусрет доношењу Националне архитектонске стратегије, чију израду је покренуло Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, организује јавни стручни панел 4. априла 2022. године „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције“ са мотивом покретања јавне дискусије у вези са кључним питањима од значаја за развој будуће архитектонске политике и доприноса формулисању првог националног стратешког документа у области архитектуре у Србији.

Национална архитектонска стратегија (НАС) представља основни документ архитектонске политике у Републици Србији којим се утврђује стратешки правац деловања релевантних друштвених актера у домену развоја културе грађења, унапређења архитектонске праксе и професије, као и подизања свести о значају квалитета архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана.

Позивамо Вас да својим учешћем у овом стручном панелу допринесете креирању овог, за архитектонску професију, посебно важног националног стратешког документа.

Панел је конципиран тако да кроз тематске сесије иницира и отвори јавну дискусију о кључним питањима од значаја за развој архитектонске политике, као и позиције архитектонске професије у српском друштву. Панелисти су одабрани тако да рефлектују различите позиције професионалног контекста, у оквиру сваке од сесија панела, и да својим излагањима инспиришу на дискусију по различитим питањима од важности за дефинисање будућих стратешких мера које би, кроз националне програме и акционе планове до 2035. године, требало да помогну остварењу националних стратешких циљева, односно постизању квалитетне архитектуре и грађене средине, те подизању друштвене свести о њиховом значају за квалитет животног окружења и очување културног идентитета.

ПРОГРАМ ПАНЕЛА

Модератор панела: Арх. Иван Рашковић, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Уводна сесија
09:30-10:00 Отварање панела

Поздравно обраћање, сврха догађаја, циљ и очекивани резултати панела, кратко представљање учесника панела и званица

Арх. Владимир Лојаница, декан, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Мр Ђорђе Милић, помоћник министра за просторно планирање и урбанизам Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

10:00-10:30 О Националној архитектонској стратегији до 2035. године

Процес рада, учесници у процесу и представљање садржаја радне верзије нацрта

Арх. Божана Лукић, самостални саветник

Др Небојша Антешевић, арх., саветник

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сесија 01: Квалитетна архитектура као јавни интерес
10:30-12:00 Кључна питања за дискусију:

Како до консензуса о критеријумима квалитета архитектуре?

Како успоставити механизме за вредновање и праћење квалитета?

Како оснажити и унапедити институт јавног конкурса?

Које институционалне капацитете је потебно оснажити?

Како унапредити административне процедуре (од плана до реализације објекта) и осигурати ефикасност њихове примене?

Отварање дискусије кроз кратко излагање панелиста:

Арх. Милан Лојаница, редовни члан САНУ, професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Др Гроздана Шишовић, арх., доцент Департмана за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Арх. Анђела Карабашевић, истраживач сарадник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Мр Весна Тахов, дипл.инж.геол., директор Урбанистичког завода Београда

12:00- 12:30 Пауза – освежење, свечана сала 200
Сесија 02: Побољшање архитектонске праксе и јачање позиције професије у друштву
12:30-14:00 Кључна питања за дискусију:

Како регулисати стандарде квалитета пружања архитектонских услуга?

Какав би то био адекватан регулаторни оквир за архитектонско пројектовање и урбанистичко планирање/пројектовање?

Како ојачати улоге архитекте и архитекте урбанисте у систему планирања и изградње, и обезбедити позицијију у процесу доношења одлука?

Какав значај у овом смислу могу имати професионалне организације и удружења, комора?

Отварање дискусије кроз кратко излагање панелиста:

Арх. Бранислав Митровић, редовни члан САНУ, професор Emeritus Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Арх. Милан Ђурић, ванредни професор Департмана за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Председник Удружења архитеката Србије

Арх. Предраг Милутиновић, MAPA Architects

Арх. Ања Ивана Милић, Аrhi.pro

Арх. Марица Мијаиловић, Председница Инжењерске коморе Србије

Сесија 03: Јачање позиција архитектуре у просторном развоју и очувању културног идентитета
14:00-15:30 Кључна питања за дискусију:

Како обезбедити критеријуме квалитета архитектуре, контекста и амбијента/идентитета места у програмима и пројектима урбаног/руралног развоја и обнове?

Како унапредити инструметне планирања простора тако да се осигура квалитет архитектуре и грађене средине?

Како подстаћи интегративни приступ у заштити и одрживом коришћењу архитектонског и урбанистичког наслеђа и просторних културно- историјских целина?

Отварање дискусије кроз кратко излагање панелиста:

Др Владимир Мако, редовни професор, руководилац Департмана за историју и теорију архитектуре и уметности Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Др Дубравка Ђукановић, архитекта-конзерватор, ванредни професор Универзитета у Новом Саду, директор Републичког завода за заштиту споменика културе

Др Жаклина Глигоријевић, архитекта – урбаниста, Удружења архитеката Србије / Architects’ Council of Europe

Др Саша Милијић, дип.прост.пл., научни саветник, директор Института

15:30- 16:30 Пауза – закуска, свечана сала 200
Сесија 04: Свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота и одрживи просторни развој
16:30-17:30 Кључна питања за дискусију:

Како обезбедити јачање свести и одговорности професионалне заједнице?

Како успоставити механизме за подизање свести шире јавности о архитектури и њеном утицају на квалитет животног окружења?

Како промовисати и заговарати циљеве архитектонске политике код доносиоца одлука и креатора јавних политика?

Отварање дискусије кроз кратко излагање панелиста:

Арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор, руководилац Департмана за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Др Ратка Чолић, доцент Департмана за урбанизам Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Иновациона лабораторија одрживог развоја

Арх. Никола Милановић, асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, студио URED

Арх. Марко Стојичић, главни урбаниста Града Београда

17:30-18:00 Осврт на кључне елементе дискусије и формулација закључака панела Арх. Иван Рашковић, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета