УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ilustracija_ master predavanje

ПРЕДАВАЊЕ

докторске академске студије 

петак, 10. децембар 2021. у 18 часова

Сала 200 (Свечана сала)

 

Ален Жунић

Архитектура писане речи – истраживачки поступак

У оквиру предавања др. Алена Жунића биће изложене специфичности индивидуалног приступа теоријском и научном деловању, приказано кроз неколико ауторових кључних истраживачких тема и интернационалних искустава са академских боравака на чувеним светским универзитетима (Harvard GSD-u, MIT-u, ETH Zürichu i Columbia University NYC). Биће приказан слојевит приступ истраживању др. Жунића – од рада на докторској дисертацији до објављивања више ауторских књига и научних монографија које се баве архитектуром, архитектима и њиховим опусима и теоријским радовима, са акцентом на архитекте-пројектанте којима су истраживања и писање били основа за боље пројектовање. Детаљнијом елаборацијом одабраних истраживања биће приказан процес развоја одређене научне теме, посебно проблемско и временско димензионисање истраживања, поступак обраде материјала с обзиром на оптимално трајање истраживања и очекивани формат публикације. Посебно ће бити представљене ауторове теоријске монографије које су два пута награђиване у Србији: Наградом „Ранко Радовић“ (2016., 2018.) и признањем Новосадског салона архитектуре (2020.). Поред тога, предавање ће се дотакнути и практичних проблема научно-истраживачког рада, од начина одабира тема до могућности њихове рационалне елаборације и објављивања, са посебним освртом на методолошки поступак који др Жунић лично користи. Главна теза излагања је усмерена на афирмацију научне анализе и писања као најбољих алата за структурирање мисли, идеја и предлога при деловању у архитектонској пракси. Истраживање и теоријски рад Ален Жунић сматра неодвојивим аспектом сваког озбиљног пројектантског поступка. 

http://albatross.hr/research/

 

биографија

Доц. др. сц. Ален Жунић, MDesS, маг. инг. арх. [Архитектонски факултет Свеучилишта у Загребу]

Ален Жунић, архитекта и урбаниста, магистрирао је на Harvard GSD-u и MIT-u Cambridge, докторирао на АФ ​​у Загребу, са постдокторским усавршавањем на ETH_gta Institute Zürich. Радио је као гостујући истраживач на Columbia University NYC_Academy for Advanced Studies, а тренутно је доцент на Архитектонском факултету у Загребу. Оснивач је и директор иновативног Albatross – Architecture + Reseach Officea, са бројним наградама освојеним на архитектонско-урбанистичким конкурсима. Осим пројектовањем бави се и научним истраживањем, за шта је награђен највишим признањима попут Награде Града Загреба, Награде ”Ранко Радовић” и Награде ” Vera Johanides” за најбољег младог научника у Републици Хрватској. Објавио је 15 ауторских и уређивачких књига, као и бројне истраживачке чланке и студије.

 

 

2