УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Позив за пријављивање у оквиру Интер-институционалног споразума са УНИВЕРЗИТЕТОМ DOKUZ EYLÜLUNIVERSITY, ИЗМИР, ТУРСКА

 

За пролећни семестар академске 2021/22. године планирано је 3 мобилности студената мастер студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду:

 

Мастер Архитектура (модул А, У, АТ, АК)

Период боравка – пролећни семестар 2021/2022. године

 

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

 

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Измиру, Турска по пријему потпуне документације.

 

Рок за регистрацију путем МОБИОН платформе је до 14.11.2021.

 

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

 

Више информација о студијском програму можете на линковима у прилогу:

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/eng/index.html

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/eng/eng-c2.html

 

Више информација о Универзитету у Измиру можете наћи на линковима у прилогу:

https://global.deu.edu.tr/

https://global.deu.edu.tr/degree-programs/

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛИНЕ РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ МОБИОН ПЛАТФОРМЕ

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 2. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

 

 1. Proof of Language skills of relevant language (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика (Б1/Б2 енглески/немачки) се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију) .
 2. CV (на енглеском језику)

 

 1. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
 • назив студијског програма за који сте заинтересовани
 • разлози за похађање изабраног студијског програма
 • очекивања од изабраног студијског програма
 • заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму

веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента

 

 1. Passport number; date of issuance; date of validity

 

 1. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students

Студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;)

 

ВАЖНО:

1) ЕСПБ координатори АФ,  проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;

2) Попуњен, одштампан, печатиран, заведен и потписан споразум од стране студента и продекана за наставу се скенира и прилаже уз онлине пријаву. Потребна су четири истоветна примерка од којих је један за архиву Факултета, један за Студентску службу, један за координатора студентске мобилности и један за студента да га приложи уз он-лине пријаву).

 1. Students from less advantaked socio-economic backgrounds-supporting documents*

    (више информација на линку у прилогу)

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students

 

 1. Copy of the first page of students booklet (index) (копија прве странице индекса)

 

 1. PHOTO (портрет)

 

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) iсва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност,

ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

 

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.