УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студентски конкурс Краљевског института британских архитеката (Royal Institute of British Architects – RIBA): „Промишљајући градове и насеља након Ковида“ (Reimagining Cities and Towns post-Covid)

izvor RIBA sajt

РИБА објављује међународни конкурс за студенте образовних установа које поседују њихову акредитацију! Учесници ће се такмичити са колегама у оквиру једног од четири светска региона – амерички континенти, Азија и Аустралија, Европа, Блиски исток и Африка.

Конкурс ће се одвијати у две фазе. Прва фаза везана је за матичну образовну институцију студената, током које су институције које поседују РИБА акредитацију позване да номинују по пет најуспешнијих решења. Друга фаза ће се дешавати у РИБА седишту у Лондону. У недељи која почиње са 6. децембром 2021. године, евалуациони панел састављен од интернационалних експерата ће одабрати пет победника –  по једног за сваку регију, као и победника целог Конкурса. Сви радови које акредитоване образовне установе буду номиновале биће изложени на међународној виртуелној изложби у јануару 2022. године, на чијем отварању ће бити проглашени и победници.

 

Опис

У периоду током ког се свет суочава са изазовима пандемије, организатори конкурса позивају учеснике да размишљају о пројектантским решењима грађевина и градова/насеља будућности. Како пројектовати грађену средину за будућност?

Градови/насеља и грађевине који су мулти-функционални, резилијентни на будуће кризе (климатске промене или здравствене кризе), одрживи, који пружају квалитет живота и боља места за рад и живот заједница и одговарају на притиске раста популације и друштвених неједнакости.

Учесници су такође позвани да узму у обзир како је пандемија утицала на начине на које данас доживљавамо, промишљамо и пројектујемо јавне просторе?

 

Упутства за предају

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет позива заинтересоване студенте да до 12. новембра у 12 часова предају радове пословној секретарици Марији Ђуровић у Деканату Архитектонског факултета у Београду.

 

Свака пријава треба да садржи:

краћи опис пројекта – дужине до 300 речи (формат А4),

план или скицу који објашњавају како грађевине, инфраструктура, технологије, јавни простори и/или услуге могу утицати на начине на које ће људи живети, радити и проводити слободно време у Граду / Насељу будућности. Графичке прилоге који дају одговор на тему доставити на једном, вертикално оријентисаном А2 плакату.

податке о ауторима на А4 формату (имена и презимена, година и студијски програм, факултетска мејл адреса)

 

Студенти могу аплицирати самостално или у оквиру пројектних тимова до три члана. Формат пријављивања је јаван.

Сви прилози – текстуални опис и плакат морају бити потписани у доњем десном углу именима свих чланова тима (фонт Ариал 11).

Резултати избора пет најбољих пројеката који ће представљати Архитектонски факултет у Београду на међународном студентском РИБА конкурсу биће објављени 15. новембра у 11 часова.

 

Изборну комисију испред Архитектонског факултета у Београду ће чинити:

Игор Рајковић, ванредни професор

Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор

Др Милица Милојевић, доцент

Др Павле Стаменовић, доцент

Др Гроздана Шишовић, доцент

 

Информације на званичном РИБА вебсајту: https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/2021-international-students-competition