УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

15/01/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-1  од  14.01.2021.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-1.1 од 14.01.2021.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Ивановић дипл.мат., изабере у звање доцента, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба уметничких остварења др Снежане Веснић  биће отворена у петак, 25. децембра 2020. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета, сала 200 (II спрат).

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др Јелена Ивановић дипл.мат. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др Јелена Ивановић дипл.мат. Приступно предавање за избор у звање доцента: др Јелена Ивановић дипл.мат.