УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (10)

21.05.1968 – 08.01.2021.

Милош Ненадовић (1968) дипломирао је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. На Департману за архитектуру Архитектонског факултета био је запослен од 2000. године, од 2010. у наставничком звању доцента. У настави из уже научне, односно уметничке области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, био је ангажован на бројним наставним предметима, у свим аспектима рада у настави, у оквиру различитих студијских програма Факултета. Током академске каријере посвећено је учествовао у развоју и организацији наставе кроз многобројне активности. Учествовао је у процесу креирања и спровођења пријемних испита током читавог периода рада на Факултету, од 2010. године био је Председник комисије за спровођење пријемног испита за упис на Основне и Мастер академске студије. Руководилац Основних академских студија Архитектура био је од 2015. године.

Паралелно са педагошким активно се бавио стручно-уметничким радом, као и научно-истраживачким радом у области архитектуре и урбанизма.

У оквиру двадестепетогодишњег деловања у архитектонској пракси бавио се разноврсним темама, од урбанистичких пројеката, преко пројеката објеката и ентеријера, до сценографија и дизајна у спољном и унутрашњем простору. Пројектантски рад резултирао је бројним реализованим архитектонским делима, а кроз учешће на архитектонско-урбанистичким конкурсима и значајним бројем награда. Стручно-уметничка остварења Милоша Ненадовића излагана су на националним и међународним изложбама и публикованим референтним публикацијама.

Аутор је више научних радова објављених у зборницима и монографијама.