УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

БРОЈ: 02-8/1-7

ДАТУМ: 12.01.2021. године.

Београд, Булевар краља Aлександра 73/II

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

 

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата, који сe бира у  звање доцента, за ужу научну област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 25. новембра 2020. године.

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • др Владимир Парежанин, председник Комисије

доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,

  • др Владимир Мако, члан

редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  • арх. Иван Рашковић, члан

редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  • мр Душан Станисављевић, члан

ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  • Славимир Стојановић, члан

доцент Универзитета уметности у Београду – Факултета примењених уметности,

 

заказује извођење приступног предавања, са темом:

 

АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРАЛНОГ ЦРТЕЖА

 

Приступно предавање одржаће се дана 21. јануара 2021. године, у амфитеатру, са почетком у 12,00 часова. Кандидат др Владимир Ковач, маст. инж. арх. и маст дизајнер ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

 

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

 

У  Београду, 12. јануара 2021. године

 

__________________________________________

др Владимир Прежанин, предеседник комисије

Доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета