UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU

ARHITEKTONSKI FAKULTET

BROJ: 02-8/1-7

DATUM: 12.01.2021. godine.

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II

 

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

 

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata, koji se bira u  zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika, na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 25. novembra 2020. godine.

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • dr Vladimir Parežanin, predsednik Komisije

docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

  • dr Vladimir Mako, član

redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

  • arh. Ivan Rašković, član

redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

  • mr Dušan Stanisavljević, član

vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

  • Slavimir Stojanović, član

docent Univerziteta umetnosti u Beogradu – Fakulteta primenjenih umetnosti,

 

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

 

ARHITEKTURA INTEGRALNOG CRTEŽA

 

Pristupno predavanje održaće se dana 21. januara 2021. godine, u amfiteatru, sa početkom u 12,00 časova. Kandidat dr Vladimir Kovač, mast. inž. arh. i mast dizajner će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

 

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu.

 

U  Beogradu, 12. januara 2021. godine

 

__________________________________________

dr Vladimir Prežanin, predesednik komisije

Docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta