УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

03/10/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

 

обавештава све заинтересоване да се Реферат 02-11/1-22 од 02.10. 2020. г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-22.1. од 02. 10. 2020. г. Комисије за избор наставника за ужу уметничку област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектонске технологије за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210), као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж.