УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:02-8/1-39
ДАТУМ: 08.09.2020. године
Београд, Булевар краља Александра 73/II

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73/II,
обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који се бира у звање доцента за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 12. фебруара 2020. године.

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање на Департману за архитектуру, у саставу:

 • арх. мр Милан Вујовић – председник Комисије,
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • арх Дејан Милетић – члан Комисије,
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
 • др Божидар Манић – члан Комисије
  научни сарадник ИАУС-а

заказује извођење приступног предавања, са темом:

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ – ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА

Приступно предавање одржаће се дана 25. септембра 2020. године, у сали 200, са почетком у 12.00 часова. Кандидат арх. Милош Ненадовић ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.
У Београду, 08.09.2020. године
Председник Комисије
арх. мр Милан Вујовић, редовни професор
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета