УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

BANER 2020

Због актуелне епидемиолошке ситуације, увид у радове, који је био предвиђен у суботу, 04.07.2020. у 15 сати у амфитеатру Архитектонског факултета, биће спроведен онлине, због заштите Кандидата као и запослених на Архитектонском факултету.

 

Увид у радове ће се одвијати на следећи начин:

  1. Након завршетка процедуре жалби кандидата, до 12 сати у суботу, 04.07.2020. Комисија ће узети све валидне приспеле жалбе у разматрање.
  2. Након завршене процедуре провере и поступања по жалбама, 04.07.2020. после 15 сати, Комисија ће послати кандидатима, на е-адресу са које је жалба послата, извештај по предмету жалбе, упоредну табелу са одговорима кандидата и тачним одговорима, као и скениран образац за одговоре, на основу кога је кандидат бодован.
  3. Свеске са тачним одговорима могу се преузети са нашег сајта
  4. На основу послатих докумената, кандидат ће моћи да види одговор Комисије по предмету жалбе, моћи ће да утврди да ли је баш његов образац за одговоре тај који је вреднован, да ли су његови одговори тачно унети у софтвер за оцењивање, моћи ће да упореди своје дате одговоре са тачним одговорима, и да провери збир бодова који је освојен.

Кандидат има право да уложи жалбу Декану Архитектонског факултета по раније прописаној процедури.

 

Комисија за спровођење уписа.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: