УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

23/06/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије бр. 02-11/1-11 од 05.06.2020.  за избор сарадника за ужу научну област:  Архитектонско пројектовање, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Вања Спасеновић, маст.инж.арх., изабере у звање асистента, на Департману за архитектуру, за наведену област.

Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање асистента на Департману за архитектуру: Вања Спасеновић, маст.инж.арх.